Prohlášení

Tato stránka obsahuje sbírku písemných prohlášení jednotlivých členů*ek nebo skupin členů*ek, které zdůrazňují jejich pohled na otázky, jako je kolektivní vyjednávání, bezpečnost pracoviště, pracovní jistotu a další záležitosti relevantní pro poslání odboru.

Prohlášení mohou být zveřejňována jak anonymně, tak s uvedením jména autora*ky v závislosti na jeho*jí osobní volbě.

1. květen 2024

publikováno 1. května 2024
Minulý rok jsme hovořili o odborech, které chrání práva pracujících, která byla vybojována v posledních staletích. Varovali jsme, že naše dobrá pracovní místa nejsou tak bezpečná, jak by se mohlo zdát, a že i IT pracovníci by měli vstupovat do odborů. Posledních 12 měsíců nám bohužel dalo za pravdu. Od loňského 1. května jsme se v našem odvětví potýkali s negativními trendy v celosvětovém měřítku. Začalo to bezprecedentními vlnami propouštění v posledních 12 měsících, které zahrnovaly propouštění ve společnostech Google, Apple, Amazon, Tesla, IBM a pokračovalo v celém sektoru ICT v mnoha zemích
Pokračovat ve čtení

Pracující z Expedia Services se přidali k odborové organizaci pracujících v ICT

publikováno 29. dubna 2024
S radostí oznamujeme že ICT odbory ohlásily přítomnost na novém pracovišti a tímto prohlášením vítáme naše kolegy z Expedia Services. Těšíme se na to, jak budeme společně pracovat na zlepšování pracovních podmínek. Věříme že společně dokážeme Expedii změnit na ještě lepší místo pro práci. “Pracující z Expedie jsou velice motivovaní aby pro sebe získali férové pracovní podmínky. I přes nedávné hromadné propouštění, drží spolu pohromadě a navzájem se podporují.” řekl jeden z organizátorů který je s pracujícími z Expedie v kontaktu.
Pokračovat ve čtení

Podporujeme petici ČMKOS proti propouštění bez udání důvodu

publikováno 10. března 2024
Nesouhlasíme s návrhem na přijetí právní úpravy, která umožní zaměstnavatelům propouštět zaměstnance bez udání důvodu. Tento návrh se objevil v lednu 2024 v doporučeních Národní ekonomické rady vlády (NERV). Zastáváme názor, že současný zákoník práce dává dostatek možností jak propustit zaměstnance. Propouštění bez udání důvodů by naopak otevřelo dveře k vyhazování z osobních důvodů, kvůli politickým názorům, členství v odborech, etnicitě atd. To by v konečném důsledku vedlo k ještě většímu strachu na pracovišti a dalšímu oslabení zaměstnanců.
Pokračovat ve čtení

Podporujeme Technologies Unions Slovakia

publikováno 13. února 2024
Slovenská pobočka americké firmy Dell, Dell Technologies Slovensko systematicky potlačuje působení odborové organizace Technologies Unions Slovakia a protiprávně vyhodila předsedu této organizace Daniela Andráška. I dalším členů předsednictva odborové organizace byly zrušeny pracovní místa a to v mnohem vyšší míře než byly místa rušeny jiným zaměstnancům firmy. Předseda odborové organizace byl vyhozen i přesto, že nesouhlasné stanovisko vyjádřila odborová organizace, evropská zaměstnanecká rada i slovenský Úřad práce. Je nepřijatelné aby jakákoliv společnost potlačovala právo na to se odborově organizovat a kolektivně vyjednávat o svých pracovních podmínkách a aby pošlapávala zákoník práce.
Pokračovat ve čtení

Náš postoj k Unity runtime fee podmínkám

publikováno 27. září 2023
Stejně jako zbytek vývojářského světa, i my v poslední době sledujeme kontroverzi ohledně Unity runtime fee podmínek. Jako odborová organizace zaštiťující i herní sektor se k situaci chceme vyjádřit. Náš nazor je, že jakékoliv změny ohledně licenčních podmínek od Unity technologies, které by se daly popsat jako: retroaktivně ovlivňující uživatele a existující instalace nutící vývojáře proti jejich vůli přidávat sledovací software do jejich aplikací efektivně omezujicí vývojáře ve výběru jejich obchodního modelu zaváděné netransparentním způsobem bez jakékoliv předchozí diskuze s komunitou jsou nepřijatelné
Pokračovat ve čtení

Podpoř naši petici za transparentnost odměňování

publikováno 1. srpna 2023
Sektor ICT se velmi rychle rozvíjí a za posledních 10 let změnil pracovní prostředí v České republice. Mnoho velkých nadnárodních společností se zde rozhodlo otevřít jejich centra a zároveň vzniklo několik českých společností, které se postupně rozvíjely. Tehdejší nabízené mzdy byly velmi atraktivní ve srovnání se zbytkem ekonomiky, což mělo za následek jak přemisťování Čechů a Češek do dynamicky se rozvíjejícího sektoru, tak i zvýšenou imigraci z jiných zemí za účelem perspektivního zaměstnání.
Pokračovat ve čtení

Placka Podporujeme stávkovou pohotovost

publikováno 15. června 2023
Vedení odborového svazu OSPPP nechalo vyrobit placky pro odboráře, kteří podporují stávkovou pohotovost proti vládnímu úspornému balíčku. ICT Odbory, jakožto člen odborového svazu OSPPP, se tímto přidávájí k vyzvě naší nadřazené organizace. Dopis předsedkyně OSPPP základním organizacím: Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsme Vás již informovali, Českomoravská konfederace odborových svazů v pondělí 15. května vyhlásila stávkovou pohotovost. OSPPP jednoznačně stávkovou pohotovost podporuje. Hlavními důvody jsou bezprecedentní dopady vládního „konsolidačního“ balíčku na zaměstnance, nespokojenost se současným způsobem správy země, nesouhlas s postupem ze strany vlády a nevedení dialogu se zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů.
Pokračovat ve čtení

Mezinárodní den pracujících je náš den

publikováno 1. května 2023
Co Vás napadne, když se řekne 1. květen? Den volna a líbání pod rozkvetlou třešní? My, pracující v ICT sektoru, považujeme 1. květen za mnohem víc. Abychom ale pochopili, proč to není jen další státní svátek, musíme se první podívat na jeho historii. Mezinárodní den pracujících vznikl v roce 1889, jako připomínka Haymarketského masakru, který se stal v Chicago 4. května 1886. Pracující organizovali demonstrace v Chicago i jiných městech na podporu 8-hodinového pracovního dne.
Pokračovat ve čtení

Ke dni žen 2023

publikováno 8. března 2023
Mezinárodní den žen je tady a naše firmy už rozesílají e-maily se zábavnými soutěžemi a firemními večírky a rozdávají zaměstnankyním květiny a čokoládu. My však tento den, který má své kořeny ve stávce amerických švadlen, nevnímáme jako oslavu, ale jako příležitost k zamyšlení nad skutečným postavením žen na pracovišti. Ano, díky úsilí pracovníků*ic a institucí v rámci EU i jednotlivých zemí došlo ke zlepšení. Stále nás však čeká dlouhá cesta, abychom dosáhli pracovních podmínek, které si ženy v odvětví informačních a komunikačních technologií, v celé ČR, v Evropě, ve světě zaslouží.
Pokračovat ve čtení

Násilí na ženách v ICT sektoru

publikováno 1. května 2022
25. listopadu jsme oslavili Mezinárodní den za ukončení násilí na ženách, což mě inspirovalo k tomu, vyhradit si čas a zapsat nějaké z mých myšlenek na toto téma z pozice ženy pracující v ICT sektoru. Myslím, že jsem nikdy nebyla tak uvědomělá a ovlivněná faktem, že jsem žena, dokud jsem nezačala pracovat v korporátní společnosti, ve které pracuji poslední 4 roky. Předtím jsem samozřejmě cítila tlak spojený s životem v převážně mužské nebo muži řízené společnosti jako každá jiná žena, ale tehdy jsem buď nebyla schopná to správně vyjádřit nebo jsem si myslela, že takhle to prostě je.
Pokračovat ve čtení