FAQ

Často kladené dotazy

Pokud jsi nenašel*a odpověď na svoji otázku, můžeš nás kontaktovat a zeptat se.

Sektorové odbory jsou odbory, jejichž členové*ky pracují ve specifickém sektoru ekonomiky. Jsou to odbory, které fungují napříč jednotlivými firmami. V rámci sektorových odborů se sdružují zaměstnanci*kyně a jiní pracující z různých firem, pozic a profesí v rámci sektoru, aby se organizovali a kolektivně zlepšovali pracovní podmínky na pracovištích.

ICT sektor jsou Informační a komunikační technologie, což v sobě zahrnuje IT a uživatelskou podporu. V praxi to znamená kdokoliv od testerů*ek, programátorů*ek až po pracující v call centrech a back office.

ICT sektor je velice dynamický a běžně se zde setkáváme s různými způsoby spolupráce (zaměstnání, freelancing, zakázkový systém a ostatní). Zároveň je v našem sektoru velká mobilita pracujících mezi firmami.

Z těchto důvodů pak dává smysl mít sektorovou odborovou organizaci a nemuset měnit s každou změnou zaměstnavatele i odbory.

Tím, že je náš sektor nový, rychle roste, je všestranný, používá nestandardní typy spolupráce, tak profituje z outsourcování a levné práce.

Protože je třeba zlepšit pracovní podmínky v celém sektoru a my chceme být součástí této změny. Tím, že je náš sektor nový, rychle roste, je všestranný, používá nestandardní typy spolupráce, tak profituje z outsourcování a levné práce. Vysoká mobilita sektoru se netýká jen českých pracujících, ale máme i velký příliv pracujících ze zahraničí. Tyto pracující je pak lehčí využívat kvůli jazykové bariéře, rozdílech v korporátní kultuře a pracovním právu.

Chceme propojit všechny pracovníky*ce v našem sektoru a vytvořit komunitu, hájit naše ekonomická, profesní, sociální a fyzická práva, zlepšit pracovní podmínky a bojovat proti jakékoliv formě útlaku na pracovišti.

Snažíme se také spolupracovat s jinými organizacemi v rámci snah o společenskou změnu (například spolupráce s organizacemi, co se zasazují o klimatickou spravedlnost).

Abychom byli součástí odborových struktur, vstoupili jsme do Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví – OSPPP.

 • Vytváříme bezpečný a inkluzivní prostor pro setkávání a sdílení zkušeností.
 • Fungujeme dvojjazyčně (česky a anglicky).
 • Máme přístup ke konzultacím s odborovým právníkem.
 • Komunikujeme a kooperujeme skrze online i offline setkání a akce.
 • Máme přístup k tréninkům, webinářům a workshopům o různých pracovních tématech organizovaných našimi sektorovými odbory a odborovým svazem, pod který patříme.
 • Máme možnost participovat, naučit se organizovat a lépe pochopit kolektivní akce či podporovat vznik základních odborových organizací na pracovišti.
 • Máme šanci být součást širšího (OSPPP) a mezinárodního (UNI Global Union) odborového hnutí.

Odbory jsou tak silné, kolik mají členů, především těch aktivních. Jsme mladá organizace se spoustou nápadů, jak zlepšovat naše prostředí a byli bychom rádi, aby se co nejvíce členů*ek podílelo na rozhodování a plánování akcí.

Samozřejmě je ale více než v pořádku chodit jen na naše pravidelná měsíční online setkání nebo i být pasivním členem*kou.

Ne, není žádná povinnost informovat zaměstnavatele o členství v odborech. Zaměstnavatel také nemá právo ukončit pracovní poměr kvůli členství v odborech a ani po tobě nemůže požadovat informaci o tom, zda jsi členem*kou odborové organizace.

Vyplň online přihlášku na našem webu. Předtím, než tvou přihlášku přijmeme, někdo ze stávajících členů*ek tě kontaktuje, doplní všechny chybějící informace a zodpoví případné dotazy. Tvou přihlášku potom zpracujeme během 2 až 4 týdnů. Jakmile bude tvá přihláška přijata, dáme ti vědět. Od té chvíle začneš dostávat informace o odborových setkáních a aktivitách. Také ti pošleme informace o členských příspěvcích. Běžný členský příspěvek je 1 % z čistého příjmu, maximálně však 300 korun měsíčně. Studenti*tky, důchodci*kyně, nezaměstnaní*é a osoby na rodičovské dovolené mají příspěvek snížený na 25 korun měsíčně.

Příspěvky jsou způsob, jak mít odbory nezávislé a samostatné. Z příspěvků platíme věci jako letáky a plakáty na kolektivní akce nebo díky nim organizujeme odborové akce za účelem zvýšení povědomí a náboru nových členů*ek. Všechna rozhodnutí ohledně peněz se provádějí kolektivně.

Příspěvky vybírá odborový pokladník, což je volená funkce. Máme také volenou funkci revizora, který kontroluje pokladníka a jednou ročně předkládá zprávu o příjmech a výdajích. Všechna rozhodnutí o výdajích jsou transparentní, setkání výboru jsou přístupná všem členům*kám, kteří mají zájem se zúčastnit.

Ne. K osobním údajům má přístup jen několik členů*ek odborové organizace a zacházíme s nimi s největší opatrností. Data o členstvu nikomu nepředáváme.

Naše odborová organizace používá jako hlavní komunikační platformu aplikaci Signal. Tato aplikace propojuje lidi na základě telefonního čísla. Pokud nechceš použít svoje osobní číslo, můžeš si koupit anonymní SIM kartu a použit anonymní telefonní číslo. Všechny zprávy poslané přes Signal jsou šifrované.

ICT sektor se skládá ze služeb a výrobního průmyslu. ICT společnosti poskytují služby v komunikacích a zpracování informací. Typické IT firmy jsou firmy, které poskytují IT služby (hardware podporu, software podporu, síťovou podporu, komunikace, cloudové služby, bezpečnost atd.), outsourcované služby, telekomunikační služby, zákaznickou podporu atd. Pokud pracuješ v jakékoliv firmě z tohoto sektoru, přidej se k nám!

Naše chápání sektoru je velice široké a inkluzivní. Kdokoliv, kdo pracuje s informačními systémy, na jejich vývoji nebo na jakékoliv pozici ve firmě, která je s tímto oborem spojena, se dle našeho názoru kvalifikuje jako ICT pracovník*ce. I tak se ale pokusíme vyjmenovat alespoň několik titulů, které bezesporu za součást sektoru považujeme:

 • programátorky
 • testeři
 • designérky
 • servisní technici
 • specialistky technické podpory
 • datoví analytici
 • správkyně sítí
 • databázoví analytici
 • webové vývojářky
 • systémoví analytici
 • IT konzultantky
 • softwaroví analytici
 • technici datových center
 • systémoví správci
 • business analytičky
 • síťové inženýrky
 • správci databází
 • systémové inženýrky
 • hardwaroví inženýři
 • frontendoví vývojáři
 • specialistky na kyberbezpečnost
 • datoví vědci
 • AI vývojářky
 • herní vývojáři
 • analytičky rizik
 • kontroloři kvality
 • UX designérky
 • operátoři call centra
 • technici help desku
 • inženýři cloudu
 • devops specialistky
 • freelanceři
 • stážisti
 • studentky