O nás

Jsme skupina pracovníků a pracovnic z IT sektoru a call center (tedy sektoru ICT) v celém Česku a společně se scházíme, abychom řešili naše pracovní podmínky, zamýšleli se, jak je změnit a navzájem se v jejich změně podporovali.

Jsme sektorová odborová organizace – to znamená, že nesdružujeme jenom zaměstnance*kyně na jednom pracovišti, ale všechny, kdo v sektoru ICT pracují jako jednotlivci nebo celá pracoviště. Našimi členkami a členy jsou jak programátoři*ky, testeři*ky apod., tak i pracovníci*ce call center, back office a mnoho dalších.

O nás

Co děláme?

Naše cíle jsou:

Snažíme se také spolupracovat s jinými organizacemi v rámci snah o společenskou změnu (například spolupráce s organizacemi, co se zasazují o klimatickou spravedlnost).

Abychom byli součástí odborových struktur, vstoupili jsme do Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví – OSPPP.

Jak fungujeme?

Jsme aktivní odborová organizace a každý měsíc máme online členské schůze v anglickém i českém jazyce, kde se domlouváme na dalších akcích a děláme společná rozhodnutí. Jednou za půl roku máme velkou plánovací schůzi osobně a mezi tím další schůzky a akce online i osobně. Jako člen*ka odborů se do tohoto všeho můžeš, ale nemusíš zapojit.

Co je možné na pracovišti?

V rámci sektorových odborů mají členi*ky také možnost založit odbory na pracovišti. Pokud se s dalšími kolegy a kolegyněmi dohodnete, že chcete mít hlas na svém pracovišti, máte tak možnost měnit podmínky přímo u vašeho zaměstnavatele. Neznamená to ovšem, že každý*á člen*ka k tomuto cíli směřují, sektorové odbory jsou důležité samy o sobě.

Jak jsme vznikli?

Odborová organizace pracujících v ICT vznikla v létě 2021 za účelem spojit pracovníky*ice call center a IT sektoru (tedy sektoru ICT) v celém Česku a poskytnout jim společnou platformu. Podnětem pro náš vznik byla situace týkající se pracovních podmínek během pandemie Covid-19, následně jsme zorganizovali naši první kolektivní akci – petici k home office.

Kdo jsme?

Naše chápání sektoru je velice široké a inkluzivní. Kdokoliv, kdo pracuje s informačními systémy, na jejich vývoji nebo na jakékoliv pozici ve firmě, která je s tímto oborem spojena, se dle našeho názoru kvalifikuje jako ICT pracovník*ce. I tak se ale pokusíme vyjmenovat alespoň několik titulů, které bezesporu za součást sektoru považujeme: