Další prohlášení

1. květen 2024

1. května 2024

Minulý rok jsme hovořili o odborech, které chrání práva pracujících, která byla vybojována v posledních staletích. Varovali jsme, že naše dobrá pracovní místa nejsou tak bezpečná, jak by se mohlo zdát, a že i IT pracovníci by měli vstupovat do odborů. Posledních 12 měsíců nám bohužel dalo za pravdu.

Od loňského 1. května jsme se v našem odvětví potýkali s negativními trendy v celosvětovém měřítku. Začalo to bezprecedentními vlnami propouštění v posledních 12 měsících, které zahrnovaly propouštění ve společnostech Google, Apple, Amazon, Tesla, IBM a pokračovalo v celém sektoru ICT v mnoha zemích

Najít práci už není tak snadné a strach z výpovědi ve zkušební době drží spoustu pracovníků “jako rukojmí” v jejich současných zaměstnáních. Pracující všude na světě ztrácejí důvěru v individuální vyjednávání o platech uprostřed neustálého růstu inflace. Hrozba dalšího propouštění je obrovským stresovým faktorem v jejich každodenním životě. To vede ke stagnaci na trhu práce, která se netýká pouze našich zkušených kolegů, ale také našich mladších kolegů, kteří mají problém najít uplatnění v našem oboru.

Nejinak je tomu i v České republice. Ve svých osobních kruzích všichni známe lidi, kterých se dotýká současný stav trhu práce nebo neustálé vlny propouštění ve firmách. Navíc se od loňského roku objevilo několik změn či návrhů na změny zákoníku práce ze strany pravicové vlády, které jsou v přímém rozporu se zájmy pracovníků v ICT sektoru. Nahrazení oficiální komunikace a výměny dokumentů poštou mezi firmami a jejich zaměstnanci e-mailovou komunikací je jedním z návrhů, se kterým my, pracovníci v odvětví informačních a komunikačních technologií, nesouhlasíme.

Dalším návrhem české vlády je dát firmám možnost propouštět bez udání důvodu. Bez ohledu na oficiální zdůvodnění nebude rozhodně vynucování takové politiky z dlouhodobého hlediska pro pracující přínosem; naopak posouvá pracovní podmínky v České republice roky zpět. Riziko, že společnosti tato opatření zneužijí, je vysoké a neměli bychom ho podceňovat. A není to jen spekulace. Nedávná studie z USA dokazuje, že propouštění bez udání důvodu statisticky snižuje platy o 5,28%.

Ohlédneme-li se zpět do ledna tohoto roku, vidíme, že zdánlivě nesouvisející krok spočívající v odstranění daňové úlevy pro členy odborů, kteří platí odborové příspěvky, ve skutečnosti cílí přímo na odborové hnutí, zejména v zemi bez silné odborové tradice a v době, kdy roste potřeba aktivního hnutí pracujících.

V těchto nejistých časech je naším nejlepším způsobem, jak se chránit před mocenskou nerovnováhou mezi společnostmi, vládou a zaměstnanci, vstoupit do odborů a organizovat se, abychom byli schopni stát na stejné úrovni s těmito organizovanými strukturami. Abychom ochránili svá práva, musíme společně vyjednávat s našimi zaměstnavateli a přijmout další celosektorová opatření ke zlepšení podmínek pro všechny. Velká organizace s aktivními členy může pomoci dosáhnout těchto cílů a rozšířit solidaritu i na pracovníky v jiných odvětvích v České republice i ve světě.

Připojte se k nám v našem snažení získat kontrolu nad pracovními dny a našimi pracovními podmínkami pro pracující.

Autoři jsou členové předsednictva odborové organizace

Sdílet: