Red Hat

odborová organizace

Odborová organizace pracujících v Red Hatu je kolektiv zaměstnanců a zaměstnankyň Red Hatu v České republice. Založili*y jsme odbory pracujících, aby reprezentovaly naše společné zájmy a práva. Je to podle nás naléhavý a nezbytný krok ke zlepšení našich pracovních podmínek, k ochraně našich benefitů a k zajištění, že budeme mít hlas v transparentním rozhodovacím procesu.

Naše poslání

Naším posláním je zastupovat společný hlas pracujících v Red Hatu v České republice a obhajovat naše práva, zlepšovat naše podmínky a prosazovat naše zájmy.

Jsme Odborová organizace pracujících v Red Hatu a společně jsme silnější.