Petice za transparentnost odměňování

Výzva k podpoře naší petice za transparentnost odměňování

1. srpna 2023

Online

podepsat petici

Sektor ICT se velmi rychle rozvíjí a za posledních 10 let změnil pracovní prostředí v České republice. Mnoho velkých nadnárodních společností se zde rozhodlo otevřít jejich centra a zároveň vzniklo několik českých společností, které se postupně rozvíjely. Tehdejší nabízené mzdy byly velmi atraktivní ve srovnání se zbytkem ekonomiky, což mělo za následek jak přemisťování Čechů a Češek do dynamicky se rozvíjejícího sektoru, tak i zvýšenou imigraci z jiných zemí za účelem perspektivního zaměstnání. To mělo za následek několik zásadních dopadů na českou společnost, jeden z nejvýznamnějších je enormní zvýšení cen nájmů a bydlení obecně, zvláště patrné v největších městech.

Při bližším pohledu se ovšem ukazuje, že situace není ani zdaleka ideální. Některá místa jsou dobře placena, ale u většiny pracujících, zvláště ve službách a call centrech, vidíme zásadní rozdíly. Prostřednictvím našich zkušeností jsme identifikovali několik důvodů, proč tomu tak je. Mnoho pozic je vstupních, do kterých nastupují lidé bez pracovních zkušeností. Ti často ještě neumí dobře vyjednávat a neznají hodnotu své práce. Práce na stejné pozici, ale v jiném jazyce může mít zásadní vliv na výši měsíční mzdy. Roli v odměňování hraje také pohlaví a věk. Další paradoxní fenomén je, že nově přijatí pracující dostávají vyšší mzdy, než kolegové kteří byli léta na též pozici. Zároveň je zvyšování mezd prováděno buď nepravidelně, nebo jen pro ty, kteří si o něj řeknou. Tato situace byla udržována roky skrze nelegitimní dohody o mlčenlivosti, které pracujícím - v přímém rozporu s jejich právy - zakazovaly hovořit o výši svých mezd se svými kolegy.

Naše řešení pro výše zmíněné problémy je transparenost ohledně odměňování. Přečtěte si více na toto téma spolu s námi navrhovanými řešeními v naší petici, kterou naleznete níže. A pokud s požadavky souhlasíte, připojte prosím Váš podpis pod petici. Toto je důležitá změna nejen pro náš sektor, ale pro celou ekonomiku, vyzýváme tímto i pracující z jiných sektorů, aby se k našim požadavkům přidali. Pokud má být mzda odpovídající, neměli by mít pracující možnost posoudit jestli tomu tak doopravdy je?